Mittwoch, 1. März 2017

Desnos

Desnos [-no] Robert, 1900 — 1945, fr. básník; druh Aragonův, Eluardův a Nezvalův. Vyšel ze surrealismu; účastník protifašist. odboje, zemřel na následky věznění v Terezíně, desorbér [fr.], zařízení k uvolňování pohlcených látek z adsorbentů a absor-bentů snížením tlaku, ohříváním nebo též extrakcí.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen