Mittwoch, 1. März 2017

Bertram z Mindeou

Bertram z Mindeou, něm. maliř činný v 2. pol. 14.st. v sev. Německu; patrné podněty č. mal. doby Karla IV. Hl. dilo: oltář z 1379 z kostela sv. Petra v Hamburku, zv. grabowský. Bertrand [-rán] Aloysius, 1807—1841, vl.jm. Louis B., fr. spisovatel. Spolutvůrce žánru básně v próze svým jediným, posmrtně vydaným dílem Kašpar Soci neboli Fantazie na způsob Rembrandta a Callota. beruškoviti, Aseiiidae — čeled korýšů z řádu stejnooožců. V ČSSR 2 druhy; oba Žiji ve vodě.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen