Mittwoch, 8. März 2017

Čačak

Čačak, m. v Jugoslávii v Srbsku na f. Záp. Moravě, 38 200 obyv. Prům.

Blackburn

Blackburn [blekbérn], m. ve \elke Británii v sz. Anglii na průplavu Leeds-Liverpool, 14! 800 obyv. Prům. text., stroj., el.tech., pap.; dop. křižovatka. Black Country [blek kantri], č. černá země — území těžby uhlí a těžkého prům. ve stř. Anglii se střediskem v Birminghamu. Prototyp prům. oblasti 19.st. s továrnami a řadovými obytnými domky.

Dienstag, 7. März 2017

Bukurešť

Bukurešť, rumunský Bucure$ti — hl.m. Rumunska ve Valašské nížině, 605 km2. 1.7 mil. obyv. Sídlo ÚV Rumunské KS, Velkého národního shromáždění,

13.st.

13.st., fr. filozof belg. původu; tvůrce na svou dobu pozoruhodného mater.-panteistického systému. Zákl. pojmem jeho filoz. je materia - tvořivá hmotná substance. Názory D. z D. odsouzeny kat. církví a spisy spáleny.

Brooksovo pohoří

Brooksovo pohoří [bruks-], angl. Brooks Range - sev. část Severoamer. Kordiller na Aljašce, nejvyšší Michelson, 28l6mn.m.

Caere

Caere [cé-], dnešní Cerveteri - etruské, později řím. m.; odkryto pohřebiště s estruskými komorovými hrobkami, zdobenými freskami a poly-chromovanými reliéfy s rituálními výjevy, náměty z dějin a náb. představ (např. Regolini-Galassi se sarkofágem, trůnem a jinými předměty): keramika typu bucchero.

Skalár + -j1 +

skalár + -j1 + , mat. zn. div o;