Sonntag, 5. März 2017

Degas

Degas [-gaj Edgar, 1834—1917, fr. malíř, grafik a sochař; autor psychol. podobizen (Rodina Bellellí), motivů pradlen, scén z divadla, baletu a dostihových závodišť (Před startem) i reál. velkoměstských žánrů; rozpracoval těch. pastelu. Koloristickou malbou, barvou prozářenou světlem, snahou o postiženi okamžiku a bezprostředně nazíranou skutečností se připojil k im-presionistům. zachycoval však nikoli optický dojem, ale tvar a pohyb (tanečnice a ženské akty); autor voskových modelů pro bronzové plastiky. Viz ilustrace str. 460.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen