Sonntag, 5. März 2017

Brandejs Vladimír

Brandejs Vladimír, *1937, č. básník Lyrik spjatý s krajem pod Orlickými horami {Dar žízné, Krajiny vlídnosti). Brandenburg an der Havel [háf-],č. Bra-niboř nad Havolou - m. v NDR v kr. Postupim, 94 200 obyv. Prům. hutni, stroj., hračkářský, odévni, potr.; dop. křižovatka. Středověké hist. jádro m. s památkami (dóm z 12. — 13.st.). Brandes Georg, 1842-1927, dánský pozitivisticky zaměřený lit. historik a estetik. Ideo!, vůdce duchovní emancipace dánského měšťanstva a spole-čenskokritické, antiromantické skandinávské liter. Měl evr. ohlas; byl spjat s rozkvětem reál. ve Skandinávii, měl vliv na Ibsena, Bjdrnsona, Strind-berga aj. Hl. dílo: Hlavni literární proudy 19. století.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen