Sonntag, 5. März 2017

Béla III.

Béla III., fl 196, od 1173 uh. král; přijal titul krále haličského (1188), porazil v boji o hegemonii nad Balkánem byz. císařství, obnovil uh. moc nad Dalmácií a ovládl Halič; upevnil ve své říši lat. ritus, ale byl pod silným kult. vlivem Byzance; vrchol raného feud. v Uhrách.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen