Montag, 6. März 2017

Cementačni prášek

cementačni prášek, tuhá směs. obsahující nauhličujici látku a aktivátory. Slouží k cementování oceli. Cementárny a vápenky a) trust podniků se sídlem v Praze-Radotině. Sdružuje cementárny a vápenky v ČSR. např. Královodvorské cementárny. Hranické cementárny a vápenky, šumavské vápenice, Berounské eternitové závody. Zákl. výr. program: těžba a úprava vápence, výr. cementu, vápna, sádry, osinkocementového zboží aj.; b) trust podniků se sídlem v Trenčíně Sdružuje podniky SSR vyrábějici cement, vápno, vápence a osinkoceraentové výrobky, např. Cementáreft Lietavská Lúčka, Ledecká cementáreň, Stredo-slovenská cementáreň, Azbestocemen-tové závody.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen